خلائی به نام مربی بهداشتی در مدارس استان مرکزی

۳۰ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۲:۳۴ کد : ۱۱۹۳۹ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۷۴۳
سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: خلاء وجود مربی بهداشت در مدارس استان مرکزی یک معضل قدیمی است در حالی که وجود مربی می‌تواند پل ارتباطی بین دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش باشد.
خلائی به نام مربی بهداشتی در مدارس استان مرکزی

به گزارش وب دا مرکزی، دکتر علی علیمحمدی افزود: تمامی مدارس مقطع متوسطه فاقد مربی بهداشت هستند و در مدارس ابتدایی نیز تعداد کم است در حالی که وجود مربی بهداشت می‌تواند پلی بین دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش باشد.

وی با بیان اینکه بسیاری از مدارس روستایی موازین بهداشتی را به خوبی رعایت نمی‌کنند و در مدارس قدیمی و کانکسی دچار مشکل هستیم، اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۳۰ درصد آموزش‌ها در مدارس حضوری است که البته مشکل خاصی بروز نکرده است، ولی اگر تعداد دانش‌آموزان افزایش یابد لازم است که سیاست‌گذاری و رویکرد جدیدی در دستور کار قرار گیرد.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک بیان کرد: از ۱۲۹۷ مدرسه فعال در استان، چک لیست‌های بهداشتی در بیش از ۷۰۰ مدرسه بررسی شده است که شامل بررسی فاصله‌گذاری اجتماعی، تعداد مناسب دانش‌آموزان در کلاس، قرار دادن صندلی برای رعایت فاصله، استفاده از ماسک، ممنوعیت فعالیت‌های ورزشی و صبحگاه‌ها و مراسم‌ها تجمعی، فاصله گذاری در سرویس مدارس و ... می‌شود.

وی ابراز داشت: رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مدارس ۹۲ درصد، غربالگری و مراقبت ۸۲ درصد، بهداشت فردی ۸۴ درصد، بهداشت ساختمان مدارس ۸۹ درصد، بهداشت مواد غذایی ۹۷ درصد، بهداشت ابزار و تجهیزات مدارس ۸۴ درصد و آموزش بهداشتی ۵۹ درصد برآورد شده است.

دکتر علیمحمدی تاکید کرد: میزان رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مدارس نظارت شده توسط دانشگاه علوم پزشکی اراک ۹۲ درصد، در ساوه ۹۵ درصد و در خمین ۵۸ درصد است، همچنین میزان رعایت بهداشت فردی در مدارس نظارت شده توسط دانشگاه علوم پزشکی اراک ۸۴ درصد، ساوه ۸۹ درصد و خمین ۷۸ درصد برآورده شده است و ۸۹ درصد مدارس زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک، ۸۶ درصد ساوه و ۸۲ درصد خمین دارای وضعیت مناسب بهداشت ساختمان و آب آشامیدنی سالم بوده اند.

وی در پایان ضمن اشاره به بررسی بهداشت ابزار و تجهیزات مدارس، گندزدایی اماکن و استفاده از شوینده‌ها در مدارس و با بیان اینکه ۸۴ درصد مدارس نظارت شده توسط دانشگاه علوم پزشکی اراک، ۸۸ درصد در ساوه و ۸۲ درصد در خمین الزامات را رعایت کرده‌اند، گفت: در موضوع آموزش بهداشتی در مدارس باید کار بیشتری انجام داد، چرا که میزان آموزش در مدارس نظارت شده دانشگاه علوم پزشکی اراک ۵۹ درصد، ساوه ۵۶ درصد و خمین ۳۷ درصد گزارش شده است.


( ۱ )

نظر شما :