خبر خوش مدیر توسعه و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی اراک برای پرسنل تبصره سه

۰۵ آبان ۱۳۹۹ | ۱۵:۴۷ کد : ۱۲۸۶۱ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۹۷۳
مدیر توسعه و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: با استناد به بخشنامه شماره ۵۷۳۹/۲۰۹ مورخه ۹۹/۸/۳ معاون توسعه مدیریت، تسهیلاتی در شرایط احتساب مدرک تحصیلی و تغییر عنوان کارکنان قرارداد کار معین (تبصره۳) در نظر گرفته شده است.
خبر خوش مدیر توسعه و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی اراک برای پرسنل تبصره سه

به گزارش وب دا مرکزی، وهب حبیب پور افزود: در بند ۷ بخشنامه، ارتقاء طبقه و رتبه شغلی کارکنان فوق الذکر مطابق آیین نامه مهندسی مشاغل و پس از تائید کمیته مهندسی مشاغل از تاریخ استحقاق انجام خواهد شد.
وی اظهار داشت: بر اساس بند ۸ بخشنامه، اعمال مدرک تحصیلی و تغییر عنوان شغلی پرسنل تبصره ۳ مشابه کارکنان پیمانی بر اساس آئین نامه مهندسی مشاغل (ماده ۴۷ آئین نامه) و رعایت مقررات مربوطه قابل اعمال خواهد بود.
مدیر توسعه و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی اراک بیان کرد: بر اساس بند ۹ بخشنامه، تاریخ احتساب سنوات؛ رتبه و طبقه پرسنل قرار کار معین از 1 فروردین ماه ۱۳۹۹ اعلام گردید.
حبیب پور در پایان گفت: لازم است صمیمانه از ریاست دانشگاه و معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه جهت پیگیری های بعمل آمده در این خصوص بصورت ویژه، تشکر کنم.


( ۳۲ )

نظر شما :