چکش کاری موانع پیش روی پیشرفت در جلسات هیات امنا

۲۷ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۳:۰۶ کد : ۲۴۰۳۲ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۶۷۷
رییس دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: در جلسات هیات امنا پیشنهاداتی در خصوص دانشگاه اراک و دو دانشکده خمین و ساوه مطرح و توسط اعضا بررسی می شود.
چکش کاری موانع پیش روی پیشرفت در جلسات هیات امنا

به گزارش وب دا مرکزی، رضا ابراهیمی بیان کرد: در جلسه اخیر 46 پیشنهاد اختصاصی مطرح شد که 23 پیشنهاد مربوط به اراک، 7 پیشنهاد ساوه و 16 پیشنهاد مربوط به خمین بود که تعدادی تصویب و برای طرح به اعضای هیات امنا ارجاع داده خواهد شد تا برای تصمیم گیری نهایی، بحث و بررسی نمایند.

وی افزود: همچنین علاوه بر ارائه پیشنهادات اختصاصی، انتخاب حسابرس های سالجاری دانشگاه و هر دو دانشکده ساوه و خمین و نیز گزارش حسابرس مستقل هر 3 آنها مورد بررسی قرار گرفت.

وی تاکید کرد: خوشبختانه حسابرس مستقل دانشگاه اراک و هم دانشکده های علوم پزشکی استان مطلوب ارزیابی و مورد مقبول اعضای هیات امنا قرار گرفت.


( ۲ )

نظر شما :