آمار فعالیت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک در روزهای دهم، یازدهم و دوازدهم فروردین ماه ۱۳۹۸

۱۳ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۶:۵۹ کد : ۳۴۶۰ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۵۳۴
آمار فعالیت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک در روزهای دهم، یازدهم و دوازدهم فروردین ماه ۱۳۹۸ به شرح ذیل می باشد:
آمار فعالیت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک در روزهای دهم، یازدهم و دوازدهم فروردین ماه ۱۳۹۸

۱. تعداد بازرسی های بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شامل ۱۱۲۸ مورد
۲. تعداد بازرسی بهداشتی از اماکن عمومی ۵۳۶ مورد
۳. تعداد بازرسی بهداشتی از اماکن بین راهی ۲۴ مورد
۴. تعداد ارسال پرونده مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی به مراجع قضایی ۷ مورد
۵. تعداد ارسال پرونده اماکن عمومی به مراجع قضایی ۸ مورد
۶. تعداد ارسال پرونده اماکن بین راهی به مراجع قضایی ۱ مورد
۷. تعداد اخطار منجر به تعطیلی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ۲ مورد
۸. تعداد اخطار منجر به تعطیلی اماکن عمومی ۱ مورد
۹. میزان اقلام معدومی ۱۰۶۵/۵ کیلوگرم
۱۰. تعداد آنالیز پرتابل ۶۵۳ مورد
۱۱. تعداد کلرسنجی ۱۰۰۰ مورد
۱۲. تعداد اخطار صادره ۹۲ مورد
۱۳. تعداد شکایات بررسی شده ۳۲ مورد
۱۴. تعداد برخورد با فروشندگان دوره گرد ۱۳ مورد
۱۵. تعداد نمونه موادغذایی برداشت شده ۵۰ مورد
۱۶. تعداد موارد آموزش ارائه شده به نفر ۱۲۴۰ مورد

کلید واژه ها: معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراکآمار بازدیدهای ستاد نوروزی


نظر شما :