آمار فعالیت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک در روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم فروردین ماه ۱۳۹۸

۱۶ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۲ کد : ۳۴۸۷ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۶۱۹
آمار فعالیت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک در روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم فروردین ماه ۱۳۹۸ به شرح ذیل می باشد:
آمار فعالیت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک در روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم فروردین ماه ۱۳۹۸

۱. تعداد بازرسی های بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شامل ۷۱۵ مورد
۲. تعداد بازرسی بهداشتی از اماکن عمومی ۴۵۰ مورد
۳. تعداد بازرسی بهداشتی از اماکن بین راهی ۲۷ مورد 
۴. تعداد ارسال پرونده مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی به مراجع قضایی ۸ مورد
۵. تعداد ارسال پرونده اماکن عمومی به مراجع قضایی ۴ مورد
۶. میزان اقلام معدومی ۳۲۸ مورد
۷. تعداد آنالیز پرتابل ۵۴۱ مورد
۸. تعداد کلرسنجی ۷۶۷ مورد
۹. تعداد اخطار صادره ۷۲ مورد
۱۰. تعداد شکایات بررسی شده ۳۳ مورد
۱۱. تعداد برخورد با فروشندگان دوره گرد ۱۲ مورد 
۱۲. تعداد نمونه موادغذایی برداشت شده ۸ مورد
۱۳. تعداد موارد آموزش ارائه شده به نفر ۹۰۸ مورد

کلید واژه ها: معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراکآمار بازدیدهای ستاد نوروزی


نظر شما :