مطالب مرتبط با کلید واژه " خوابگاه پسرانه امام رضا (ع) "


افزایش فضای خوابگاهی و ایجاد محیطی آرام برای رفاه دانشجویان از اهداف مدیریت دانشگاه می باشد
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در حاشیه بازدید از خوابگاه پسرانه امام رضا (ع):

افزایش فضای خوابگاهی و ایجاد محیطی آرام برای رفاه دانشجویان از اهداف مدیریت دانشگاه می باشد گالری

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی طی بازدید شبانه از خوابگاه پسرانه امام رضا (ع) اراک در جریان مشکلات و مسائل رفاهی دانشجویان این خوابگاه قرار گرفت.

ادامه مطلب