مطالب مرتبط با کلید واژه

توصیه های بهداشتی


هشدار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک نسبت به مسمومیت ناشی از مصرف قارچ های سمی

هشدار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک نسبت به مسمومیت ناشی از مصرف قارچ های سمی

به علت بارندگی در فصل بهار قارچ های خودرو بسیاری در طبیعت رشد می کنند که بسیاری از آنها سمی هستند؛ لذا به نکاتی در خصوص پیشگیری از مسمومیت های ناشی از قارچ های سمی توجه نمائید:

ادامه مطلب