مطالب مرتبط با کلید واژه

امحا مواد غذایی فاسد و غیر بهداشتی


۳ تن مواد غذایی فاسد و ۳۰۰ عدد قلیان در اراک امحا شد

۳ تن مواد غذایی فاسد و ۳۰۰ عدد قلیان در اراک امحا شد

مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان اراک گفت: ۳ تن مواد غذایی فاسد و غیربهداشتی و ۳۰۰ عدد قلیان که در اجرای طرح ضربتی جمع آوری عرضه قلیان و مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته جمع آوری شده بود، در محل دفن پسماند کلانشهر اراک امحا شد.

ادامه مطلب