مطالب مرتبط با کلید واژه

پخت نذری


توصیه‌های بهداشتی برای طبخ و توزیع نذورات در ایام محرم

توصیه‌های بهداشتی برای طبخ و توزیع نذورات در ایام محرم

معاون فنی مرکز بهداشت استان مرکزی، گفت: عدم رعایت موازین بهداشتی در توزیع نذورات می‌تواند احتمال بروز بیماری‌های مرتبط با آب و غذا را افزایش دهد و ضروریست ضمن افزایش امنیت مواد غذایی از بروز مسمومیت‌های غذایی در عزاداران حسینی جلوگیری کرد.

ادامه مطلب