مطالب مرتبط با کلید واژه

هفته ملی بهداشت روان


سلامت روان و پرداختن به بهداشت روان از ارکان اصلی رسیدن به سلامت می باشد
دکتر سید محمد جمالیان:

سلامت روان و پرداختن به بهداشت روان از ارکان اصلی رسیدن به سلامت می باشد

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به مناسبت "هفته ملی بهداشت روان ضمن اشاره به شعار امسال هفته بهداشت روان " ارتقاء سلامت روان، نشاط اجتماعی بر اهمیت پرداختن به مقوله سلامت روان در جامعه تاکید کرد.

ادامه مطلب