مطالب مرتبط با کلید واژه " مقاومت آنتی بیوتیکی "


راه مدیریت منابع و مصارف، اجرای صحیح گایدلاین ها می باشد / مقاومت آنتی بیوتیکی یکی از تهدیدات سلامت جامعه است
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی:

راه مدیریت منابع و مصارف، اجرای صحیح گایدلاین ها می باشد / مقاومت آنتی بیوتیکی یکی از تهدیدات سلامت جامعه است گالری

کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو به استناد مفاد آیین نامه مربوطه و در راستای بهبود ارائه و ارتقاء کیفیت خدمات دارو و درمان با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی، معاون غذا و دارو و جمعی از مسئولین دانشگاه در سالن زنده یاد دکتر کاظمی آشتیانی برگزار شد.

ادامه مطلب