مطالب مرتبط با کلید واژه

هیات امنا


کمیسیون دائمی هیئت امناء دانشگاه علوم پزشکی اراک و دانشکده های ساوه و خمین برگزار شد گالری

کمیسیون دائمی هیئت امناء با حضور دکتر امانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک، روسای دانشکده های ساوه و خمین، حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین صابری و سایر اعضا مربوطه برگزار شد.

ادامه مطلب

نوزدهمین کمیسیون دائمی هیئت امناء دانشگاه علوم پزشکی اراک و دانشکده های ساوه و خمین برگزار شد گالری

نوزدهمین کمیسیون دائمی هیئت امناء با حضور دکتر امانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک، روسای دانشکده های ساوه و خمین، حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین صابری و دکتر صابر جباری اعضا هیئت امنا و سایر اعضا مربوطه برگزار شد.

ادامه مطلب