درمانگاه حضرت زینب(س)

اطلاعات مرکز بهداشتی درمانی حضرت زینب (س) 

اطلاعات عمومی شامل :
نوع مرکز : شهری
تاریخ شروع بکار : 1382
سال احداث بنا : 1382
در این مرکز خدمات بهداشتی ذیل ارائه می گردد :
1-مامایی – ارائه خدمات بهداشتی شامل بهداشت مادر و کودک – مراقبت مادران باردار(خانم جباری)
2-بهداشت خانواده – ارائه خدمات مراقبت کودکان – بهداشت مدارس – بهداشت سالمندان و تنظیم خانواده (خانم شیر شاهی و خانم جورمهر)
3-دندانپزشکی – فعالیت در تمام طول هفته ( صبح و عصر ) – خدمات شامل ترمیم (N2) و رادیوگرافی(خانم دکتر منصوری)
4-مشاوره – ارائه خدمات مشاوره تغذیه 1 روز در هفته ( پنج شنبه ) مشاوره بیماریها شامل HIV و بیماریهای منتقله از راه جنسی در تمام طول هفته (اقای شکیبا )
ایمن سازی و انجام واکسیناسیون مطابق با دستورالعمل روتین کشوری
آخرین ویرایش۳۰ تیر ۱۳۹۷