کمک های خیرین سلامت آشتیان

تعداد بازدید:۶۰۸
کمک های خیرین سلامت آشتیان

 گسترش icu      
 بخش کودکان       
    رختکن پرستاران      
    ایجاد سالن  اجتماعات  و اتاق پرستاری در بیمارستان امام سجاد (ع)       
    ساخت پذیرش و ترخیص در بیمارستان امام سجاد (ع)   
         
    احداث داروخانه  در درمانگاه حضرت زینب   (س)
    نصب پارتیشن و جداسازی اتاق مامایی 
  ساخت داروخانه درمانگاه حضرت زینب(س)   
    تعمیر موتورخانه  درمانگاه کاشفی  
   بهسازی  دستجرده    
    بهسازی درمانگاه کردیجان      
     بهسازی درمانگاه گرکان   
    رنگ کاری  خانه بهداشت سرهرود - صالح اباد -انانجرد    
    بهسازی خانه بهداشت  سرهرود - صالح اباد -انانجرد        
احداث واحدهای آموزشی            
احداث واحدهای پژوهشی            
احداث  فوریت های پزشکی    115 تاج اباد        
احداث همراه سرا            
سایر    رنگ کاری  میز استیشن مرکز بهداشت و رنگ امیزی         
 

کلید واژه ها: خیرین سلامت و کمک ها

آخرین ویرایش۰۵ مهر ۱۴۰۲