پرسش‌های متداول


افسردگی شغلی چیست؟  

برای بسیاری، شغل یک منبع درآمد و عامل شناسایی است و محل کار، جایگاهی است که تقریباً نیمـی از عمــر خــود رادر آن سپری می کنیم. در این باره بیندیشید. اکثر ما روزی هشت ساعـت از وقتمــان را در محــل کار می گذرانیم. اگر ساعتهایی را حساب کنیم که صرف رفت و آمد و اضافه کاری می شود، این زمان شاید روزانه به ۱۰ یا حتی12 ساعت هم برسد .
در این جا باید پرسید که آیا هرچه بیشتر کار می کنیم، کمتر لذت می بریم؟ امکان دارد شغلها، منبع ناخوشی باشند. امروزه دو عامل فشار روانی (استرس) و افسردگی بالینی، محل کار را »خلل پذیر« می سازند. به موجب بررسی پیمایشی که توسط جامعه کارشناسان مدد کار کارمندان (ایی ای پی ای) صورت گرفت، معلوم شد که فشار روحی و افسردگی بالینی به ترتیب دومین و سومین مشکل بسیار مهم محل کار، البتــه بعد از بحران خانوادگی، محسوب می گردد. برآورد شده است که هر ساله در ایالات متحده بر اثر کاهش بازدهی، کارگریزی و مرگ نابهنگام، میلیاردها دلار به هدر می رود.
پنجاه درصد تلفات جانی ناشی از ده علت عمــده ی مــرگ و میر در ایالات متحده را می توان به عوامل رفتاری، از آن جمله فشار روانی نسبت داد.
چنانچه افسردگی بالینی موردتوجه قرار نگیرد، احتمالاً از تنش محل کار ناشی می گردد. چه بسا افسردگی به عنوان اعمال تکانشی (براساس انگیزش ناگهانی) یا بی نتیجه، زودرنجی (تندمزاجی) و خشم، دیر رسیدن و تمایل به دوری جستن از همکاران نمایان گردد.

● عامل تنش شغلی چیست؟

کار زیاد و تعارض شخصیت (به ویژه با بالادستان) دو نمونه از رایج ترین علل تنش شغلی است. قبول مسئولیت سنگین، علت دیگری است.

کسانی که در مشاغل مدیریت انجام وظیفه می کنند، غالباً از حجم زیاد کار شکوه می کنند. اما امتیازی دارند که شاید از وجودش بی خبر باشند و آن نرمش پذیری است. این قدرت در آنهــا هست که ازطریق جستار (بحث و گفت و گو) و حتی رویارویی، تنش محل کار را بزدانید.

این حالت پیوسته برای سایر کارکنان مانند کارگرانی که در خط تولید کار می کنند یا کسانـی که به کارهای دفتری سرگرمند، رخ نمی دهد. پژوهش ثابت می کند پیشه هایی که ملال آور و یکنواخت به نظر می رسند همان قدر بر انسان فشار وارد می سازند که مشاغل اجرایی کارآمد.

● پنج واکنش اساسی در برابر تنشهای محل کار

۱) شریک غم دیگران بودن بی آنکه گامهای اساسی درجهت تغییر وضعیت برداشته شود؛

۲) برای کاستن از سنگینی کار، طولانی تر و بیشتر کارکردن؛

۳) روی آوردن به تلاش جالب واکنشی به منظور اینکه بتوانیم سرزندگی را بازگردانده و کار بیشتری را در مدت کوتاهتری انجام دهیم.

۴) جسماً از شغل خویش کناره گرفتن یا آن را رها کردن و به دنبال کار دیگری گشتن یا زمان و توان صرف شده در مسیر کار را کاهش دادن؛

۵) تجزیه و تحلیل وضع، بازبینی راهبردها و به جست و جــوی راهکارهـایی برای دگرگون سازی موارد پرداختن.

در نگاه اول، به نظر می آید که واکنش شماره ۵ عملی ترین واکنش است به شرطی که تشخیص دهیم موقعیت شغلی ما تا چه حد از اختیار ما خارج است. موارد وابسته به کنشها و قواعد پدید آمده توسط دیگران چنان فزون است که حتی سازنده ترین کوششها نیز قادر به تضمین آن نیستند. آنچه که می توان تضمین کرد احساس نیکوی »پذیرش مسئولیت« شغلی مان است. از آنجایی که شرایط فردی خیلی زیاد فرق می کند، از این رو »راه حل صحیح« برای هر کس متفاوت است.

به یاد بسپارید که امکان دارد راهکارهای مستقیمی برای مشکلات حاصل از تنش شغلی وجود نداشته باشد.

● پیشنهادهایی جهت کاهش فشار روانی کاری

۱) مسئولیت شغلتان را به عهده بگیرید: تاجایی که مقدور است اولویتها را درنظر گرفته و مجدداً تعیین کنید. نخست مراقب کارهای مهم و دشوار باشید و وقت تان را تنظیم کنید. در این صورت کاراتر می شوید.

۲) هر بار، به عملی دست زنید: هر طرح بزرگ را به کار کوچکتر و اجراشدنی تقسیم کنید. فهرستی از تمام اموری که باید انجام یابند و زمان تقریبی پایان هریک تهیه کنید. به کارها اولویت ببخشید. ابتدا کاری را به اتمام رسانده و آنگاه به سراغ بعدی بروید. کارها را تا زمانی آسان بگیرید که حس کنید نیاز به اجرا و نظارت داشته باشند.

۳) با همکاران روراست باشید: این مسئله درمورد رئیس نیز صدق می کند. اگر دچار مخمصه شده اید، عیان سازید. چه بهتر که در این رهگذر، همدردانی هم داشته باشید. تنها شکوه نکنید. راه گشا باشید و پیشنهادهای عملی مطرح سازید.

۴) بگذارید کارفرمایتان کمک کند: بسیاری از شرکتها به کارکنان خود یاری می کنند تا به مدد برنامه مساعدت به کارمند، پیامدهای حاصل از تنشهای پیشه ای را از میان بردارند.

۵) کمتر کار کنید: »نه« گفتن را یاد بگیرید. دست از کارهایی بکشید که سرنوشت ساز نیستند.

۶) نشانه های خطر تنش شغلی را بشناسید: از علایم فشار شغلی با خبرباشید و به محض اینکه مهارنشدنی گشتند، واردعمل شوید؛

۷) مراقب بهداشت جسمی خود باشید: تندرستی جسمانی سبب می شود که تحمل فشارتان افزایش یابد. باید تغذیه و خوابتان متعادل باشد. به اندازه کافی ورزش کنید.

۸) آرمیدن را بیاموزید: دریچه اطمینان سالمی اعم از ورزش، سرگرمی، موسیقی، مطالعه یا فقط پیاده روی بیابید و از آن به عنوان »پلی« بین کار و زندگی داخلی خودتان استفاده کنید.

۹) از زندگی خصوصی خویش غافل نباشید: برنامه ای تنظیم کنید تا رعایت عدالت بین کار و زندگی شخصی را بر شما امکان پذیر سازد. از این کار، دمی غفلت نورزید.

۱۰) به فکر تغییر یا ترک شغل خود باشید: گرچه این آخرین راه چاره است، ولی با این همه شق دیگـری برایتان پیش می آید. چنانچه وضع مالی تان پرداختن به اینگونه تصمیمات را ناممکن می سازد، در این صورت حواس خود را جمع زندگی داخلی تان کنید. اگر زندگی خصوصی تان پرثمرتر، مهیج تر و مفرح تر باشد، احتمال دارد پاره ای از درد و رنج وضع ناشاد کاری را برطرف سازد.

● رئوس کلی افسردگی محل کار

تقریباً همه ی ما، زمانی،بر اثر رخدادهای تنش زای زندگی همچون از دست دادن شغل، بیماری یا درگذشت یکی از افراد خانواده پریشان خاطر می شویم. امکان دارد این افسردگی موقتاً بر دقت و عملکرد شخص در مسیر کار اثر گذارد. درصورتی که پریشان دلی، بیش از دو هفتـه به درازا انجامد، وضعیت وخیم تر می گردد.

افسردگی بالینی که سالانه افزون بر ۱۹ میلیون آمریکایی را مبتلا می سازد، یکی از درمان پذیرترین امراض انسانی است. متجاوز از ۸۰ درصد افسردگان را می توان با استفاده از دارو، روان درمانی یا آمیزه ای از دو روش درمانی، مداوا کرد. صرفاً یک کارشناس شایسته و آموزش دیده قادر به تشخیص افسردگی بالینی است.


چنانچه شما یا یکی از کارکنانتان چند هفته دچار برخی از نشانه های زیر باشید، شاید وقت آن رسیده باشد که با متخصص بهداشت روانی رایزنی کنید:

ـ کاهش چشمگیر توانایی انجام کار؛

ـ کندتر از معمول کارکردن؛

ـ توجه نکردن پیاپی به موعدهای مقرر؛

ـ بهانه آوردن برای ناتمامی کار؛

ـ بی دل و دماغ به نظر رسیدن و ناتوانی در تمرکز حواس به کار؛

ـ پی در پی آشفته و شوریده بودن؛

ـ کاسته شدن از علاقه و یا شوق به کار؛

ـ خودداری از ایجاد روابط متقابل با همکاران؛

ـ خود را مدام به مریضی زدن.
دین درمانی
بررسی ها نشان داده که بیمارانی که اعتقاد به مذهب و دین دارند، کمتر به افسردگی مبتلا می‌شوند و در صورت ابتلا، پاسخ خوبی به درمان نشان می دهند. 
رضایت الهی و درمان افسردگی 
دین اسلام برای پیشگیری از افسردگی راهکارهایی را ارایه کرده که عبارت است از: یاد خدا و متصل شدن به دریای رحمت الهی. حضرت علی (ع) نیز در نهج البلاغه می فرمایند: چیزی جز خدا، تو را آرام نمی کند. 
ارتباط های صحیح و درمان افسردگی
حضرت علی (ع) می فرمایند: - روابط خود را با افراد با شخصیت و اصیل و خاندان های صالح و خوش سابقه برقرار ساز و پس از آن با مردمان شجاع و سخاوتمند و افراد بزرگوار، چرا که آنها کانون گرم و مراکز نیکی هستند.
- قلب ها افسرده می شوند همچون بدن ها، برای رفع ملامت آنها، سخنان حکمت آمیز و جالب انتخاب کنید.
استفاده صحیح از فرصت های زندگی و درمان افسردگی 
امیرالمؤمنین (ع) می فرمایند: از دست دادن فرصت ها، غصه آفرین است و واگذاری نتیجه امور به خداوند، مهم ترین عامل برای جلوگیری اضطراب و افسردگی است.
فروتنی و درمان افسردگی
حضرت علی (ع) می فرمایند: حلقه های زنجیر خودبرتربینی را از گردن فرو نهید و فروتنی و تواضع را سنگر میان خود و دشمنانتان (ابلیس و سپاهیانش) برگزینید.

 

 

 

کلید واژه ها: افسردگی شغلی شبکه بهداشت آشتیان

آرگونومی چیست؟

واژه ارگونومی(Ergonomy) از ترکیب دو کلمه یونانی "ergon" به معنای "کار" و "nomos" به معنای "قانون طبیعی" تشکیل شده است. ارگونومی شاخه‌ای از علوم کاربردی است که به بررسی رابطه انسان با محیط کاری وی می‌پردازد. طراحی و ارزیابی کارها، محصولات، محیط و سیستم کاری اپراتور برای سازگار ساختن آنها با نیازها، توانایی‌ها و محدودیت‌های افراد از وظایف یک ارگونومیست است.
متخصصان ارگونومی تلاش می‌کنند تا با ایجاد تغییرات مطلوب در سیستم‌های کاری از طریق جایگزینی تجهیزات، کنترل فاکتورهای فیزیکی (دما، نور، ارتعاش و صدا)، چیدمان صحیح ابزارهای مورد نیاز اپراتور و ... کیفیت زندگی کاری کارکنان را ارتقا بخشند.
ارگونومی در حقیقت ترکیبی است از رشته‌های بیومکانیک، فیزیولوژی، آنتروپومتری و روانشناسی صنعتی که به بررسی تناسب محیط کاری اپراتور با شرایط وی می‌پردازد.
رعایت دقیق اصول مهندسی فاکتورهای انسانی نه تنها به انگیزش کارگران می‌انجامد، بلکه از طریق کاهش خطاهای انسانی کیفیت محصول را بهبود داده و استفاده بهینه از فضاهای کاری را نیز به دنبال دارد. به علاوه آسیب‌های جسمی اپراتورها نیز به حداقل می‌رسد.
بی‌توجهی به اصول ارگونومیک در طراحی فضاهای کاری می‌تواند سلامتی کارکنان را با خطرات جدی مواجه ساخته و عملکرد کل سیستم را تحت تأثیر قرار دهد. به طوری که امروزه آسیب‌های ناشی از شرایط کاری نامناسب از مهمترین تهدیدات علیه ایمنی شغلی کارکنان کارکنان محسوب می‌شود. تنها در کشور آمریکا سالانه 600000 کارگر دچار آسیب‌های شغلی ناشی از انجام حرکات تکراری و حمل بارهای سنگین می‌شوند (1.8 میلیون آسیب در سال) که این امر هر سال 45 تا 54 میلیارد دلار هزینه به دنبال دارد.
با توجه به اهمیت ارگونومی در افزایش بهره‌وری فرآیندها و جلوگیری از آسیب‌های شغلی، به‌کارگیری ابزارهایی که قادر به انجام تحلیل‌های ارگونومیک در فضاهای کاری باشند می‌تواند سازمان را در کسب مزیت‌های رقابتی یاری نماید.

 

 

 

کلید واژه ها: آرگونومی شبکه بهداشت آشتیان

مدتی است که در بین مردم و در فضاهای مجازی بحثی ایجاد شده که تزریق واکسن های کووید-۱۹ منجر به مغناطیسی شدن بدن می گردد. این امر سبب ایجاد نگرانی هایی در جامعه شده است.صحت دارد؟

در گزاره برگ شماره 28 کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19 وزارت بهداشت؛

ادعای مغناطیسی شدن بدن انسان بر اثر تزریق واکسن¬های کووید-19 بررسی شد

مدتی است که در بین مردم و در فضاهای مجازی بحثی ایجاد شده که تزریق واکسن های کووید-19 منجر به مغناطیسی شدن بدن می گردد. این امر سبب ایجاد نگرانی هایی در جامعه شده است.

 

به گزارش وبدا، بررسی کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19 وزارت بهداشت در این گزاره برگ نشان می دهد، اگر این واکسن ها قابلیت ایجاد یک میدان مغناطیسی را در بدن داشته باشند یا باید محتویات خود واکسنها خواص مغناطیسی داشته باشند یا اینکه خاصیت مغناطیسی را در بدن القا نمایند.

در این گزاره برگ سعی شده است تا با تکیه‌بر شواهد علمی به این نگرانی و پرسشهای پیرامون آن پاسخ داده شود.

جذب نیروی طرحی و استخدامی به چه صورت میباشد؟ 

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آشتیان یک مرکز دولتی بوده و از واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک میباشدو هرگونه جذب در آن  زیر نظر و منوط به اعلام نیاز دانشگاه علوم پزشکی و یا  آزمون سراسری میباشد .

خانه بهداشت چیست؟ 

محیطی ترین واحد ارائه خدمات در نظام شبکه های بهداشتی و درمانی کشور و مسـتقردر روسـتا اسـت کـه تحـت نظـارت مرکز خدمات جامع سلامت روستایی فعالیت می کند. هر خانه بهداشت بسته به شرایط جغرافیـایی - بـه ویـژه امکانـات ارتبـاطی و جمعیـت – یک یا چند روستا (روستای قمر) را تحت پوشش خود دارد. خانه‌های بهداشت ، نماد توسعه نظام مراقبت‌های اولیه سلامت بوده، اثرات ارزشمندی در ارتقاء و بهبود شاخص‌های سلامت داشته و دارند. تاسیس این مراکز با هدف کمک‌رسانی هر چه بیشتر به روستاییان از طریق ارائه مراقبت‌های اولیه بهداشتی به جمعیت تحت پوشش صورت گرفت. تحقق فقرزدایی از روستاها که یکی از اهداف انقلاب اسلامی می‌باشد نیز از دیگر دلایل آغاز به کار این واحدها بود.

کلید واژه ها: بهورز خانه بهداشت

بهورز کیست؟

نیروی انسانی در خانه های بهداشت (زن ومرد) جوانان بومی روستایی هستند که بر اساس ضوابط و مقررات خاص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، انتخاب و پذیرش شده و پس از گذراندن آموزشهای لازم را در مرکز آموزش بهورزی به مدت دو سال شروع بکار خواهند نمود.

کلید واژه ها: بهورز

علایم تاییدکننده یا نشانه های مستقیم مصرف مواد در نوجوان چیست؟

 • . مفقود شدن پول یا اشیا با ارزشی که قابلیت فروش داشته باشند.
 • . گیر افتادن مکرر در حال سیگار کشیدن
 • . پیدا شدن وسایل مصرف مواد مخدر )کاغذ سیگار، رزورق و ..(
 • .. ناپدید شدن یا کاهش قرص هاى مسکن مخدر مانند کدئین یا داروهاى خواب آور و آرامبخش
 • .. افزایش یا کاهش قابل ملاحظه در میزان خواب یا بى نظمى شدید خواب و بیدارى
 • . دوستان جدید اغلب مسن تر هستند و دور از خانه یکدیگر را ملاقات مى کنند.
 • . زیر پا گذاشتن قوانین خانه مثل ساعت ورود و خروج
 • . تماس های تلفنی مشکوک به ویژه در شب
 • . نوجوان در مورد حوادث کم اهمیت مرتب دروغ می گوید و اصرار دارد که دروغ نگفته است.
 • . مشکلات و تغییرات جسمی، مثل خستگی مداوم، بیان جملات غیر واضح، زخم های

بی دلیل و مواردی از این قبیل.

 • . داشتن مقدار زیادی پول بدون آن که توضیحی برای آن داشته باشد، یا برعکس نیاز

مکرر به پول زیاد.

 • . بوى دود و الکل، یا مواد از بدن یا دهان نوجوان.
 • . وقتی درباره مصرف مواد از نوجوان سوال می پرسید، با پرخاشگری جواب میدهد.

کلید واژه ها: علائم مصرف مواد

چه زمانی باید واکسن هاری بزنیم ؟ 

 • بعد از هر حیوان گزیدگی باید سریعآ واکسن هاری تزریق شود ، ولی تا رسیدن به مرکز درمانی و جهت پیشگیری از هاری اقدامات ذیل ضروری است :
 • شستشوی زخم با آب فراوان و صابون مایع به مدت 20 دقیقه
 • عدم پانسمان و باز گذاشتن روی زخم
 • نکته: ویروس هاری بی هوازی است و با پانسمان و بستن زخم رشد و تکثیر پیدا می کند.

کلید واژه ها: واکسن هاری آشتیان

در صورت نیاز به مشاوره ترک دخانیات به کجا مراجعه کنیم؟

مشاوره ترک دخانیات وتشکیل پرونده و دریافت برچسب و آدامس نیکوتین در درمانگاه شهری شهید کاشفی ارائه می گردد.

کلید واژه ها: ترک دخانیات