کارگاه

کارگاه

شروع کارگاه های اموزشی بهداشت طبق برنامه انجام خواهد شد.

کارگاه آموزشی مدیریت زنجیره سرما

واحد بیماریها

7 مرداد 1401

کلید واژه ها: کارگاهای اموزشی بهداشت و درمان آشتیان

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۴۰۱