معرفی خیرین سلامت آشتیان

معرفی خیرین سلامت آشتیان

نام و نام خانوادگی خیر/خیرین در 6 ماهه اول سال1400

 مهندس علی چنگی
 

آقای حاج محمد یوسفی و حاجیه خانم شاکری 

اقای یوسفی-خانم شاکری

احمد صفری
خسرو خسروخانی
انجمن  گرکانی ها
محمود فعال
 


 سید محمد سجادی  وعذری سجادی

محمود فعال
 

کلید واژه ها: اسامی خیرین سلامت آشتیان

آخرین ویرایش۱۱ اسفند ۱۴۰۰