اولین کمیته پایش و ارزیابی پویش ملی سلامت برگزار شد

۰۶ آذر ۱۴۰۲ | ۱۲:۲۹ کد : ۳۹۶۲۸ اصلی
تعداد بازدید:۹۴
اولین کمیته پایش و ارزشیابی پویش ملی سلامت "غربالگری دیابت و فشارخون بالا" با دبیری مدیر گروه گسترش معاونت بهداشتی و نمایندگان گروه بیماریهای غیرواگیر و گروه سلامت محیط و کار و گسترش برگزار شد . در این کمیته در خصوص آماده سازی چک لیست و نحوه پایش عملکرد مراکز اجرای غربالگری دیابت و فشارخون بالا بحثو تبادل نظر شد.
اولین کمیته پایش و ارزیابی پویش ملی سلامت برگزار شد

( ۱ )

نظر شما :