آشتیان

تعداد بازدید:۵۶

پویش ملی غربالگری دیابت و فشار خون بالا توسط کارشناسان بهداشتی شبکه بهداشت در یکشنبه بازار شهرستان آشتیان

 

اجرای پویش ملی سلامت در محل  برپایی شنبه بازار روستای محسن آباد شهرستان آشتیان  به همت نوروزی پور بهورز  خانه بهداشت روستای محسن آباد
 
سنجش رایگان قند خون و فشار خون افراد توسط بهورز  روستا و توزیع رسانه های آموزشی و ارائه آموزش های چهره به چهره با موضوعات پیامدهای بیماری  دیابت و فشارخون خون بالا ،با همکاری داوطلبان فعال سلامت محله روستای محسن آباد(محسن آبادی و  خاکدان ) از جمله اقدامات انجام شده در این برنامه است.

آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۴۰۲