فراهان

تعداد بازدید:۸۱

پیوستن فرماندار شهرستان فراهان، بخشدار بخش مرکزی و پرسنل فرمانداری به پویش ملی سلامت
 غربال گری بیماری دیابت و فشارخون بالا و آموزش در خصوص بیماری های دیابت و فشارخون بالا  جهت پرسنل  فرمانداری شهرستان فراهان انجام شد.
جهت اطلاع از وضعیت خود ، در خصوص این بیماری ها به نزدیک ترین پایگاه سلامت یا خانه بهداشت  محل زندگی خود مراجعه کنید.                                         

 

اجرای پویش ملی سلامت  در خانه بهداشت سلیم آباد
 پویش ملی غربال گری بیماری دیابت و فشارخون بالا با هدف شناسایی زودرس بیماران مبتلا به فشار خون بالا و دیابت، ارتقای سواد سلامت و کاهش عوارض ناشی از بیماری ها در خانه بهداشت سلیم آباد در حال انجام می باشد.
 با توجه به آغاز پویش ملی غربالگری فشارخون و دیابت کلیه افراد 18 ساله و بالاتر و‌تمامی زنان باردار می توانند با مراجعه به نزدیک ترین پایگاه سلامت و خانه بهداشت در ساعات اداری نسبت به اندازه گیری فشار خون و قند خون خود به صورت رایگان اقدام نمایند.                                                                                                                                                                                                
پنجم  آذر ماه سال ۱۴۰۲        

            

اجرای پویش ملی سلامت  در خانه بهداشت امیر آباد
 غربال گری بیماری دیابت و فشارخون بالا و آموزش در خصوص بیماری های دیابت و فشارخون بالا ، عوامل خطر ابتلا و راه های پیشگیری از ابتلا به بیماری در خانه بهداشت امیر آباد توسط بهورزان خانه بهداشت در حال  انجام باشد.
نیمی از افراد مبتلا به بیماری دیابت و فشارخون از بیماری خود بی خبرند.                                        

پنجم  آذر ماه سال ۱۴۰۲                     

 

اجرای پویش ملی سلامت  در خانه بهداشت تلخاب 
 غربال گری بیماری دیابت و فشارخون بالا و آموزش در خصوص بیماری های دیابت و فشارخون بالا ، عوامل خطر ابتلا و راه های پیشگیری از ابتلا به بیماری در خانه بهداشت تلخاب توسط بهورزان خانه بهداشت در حال اجرا می باشد.
جهت اطلاع از وضعیت خود ، در خصوص این بیماری ها به نزدیک ترین پایگاه سلامت یا خانه بهداشت مراجعه نمایید.         این خدمات رایگان است.                        
پنجم  آذر ماه سال ۱۴۰۲        

اجرای پویش ملی سلامت  در خانه بهداشت تبرته 
 غربال گری بیماری دیابت و فشارخون بالا و آموزش در خصوص بیماری های دیابت و فشارخون بالا ، عوامل خطر ابتلا و راه های پیشگیری از ابتلا به بیماری در خانه بهداشت تبرته انجام شد.
جهت اطلاع از وضعیت خود ، در خصوص این بیماری ها به نزدیک ترین پایگاه سلامت یا خانه بهداشت مراجعه نمایید.                              

اجرای پویش ملی سلامت  در خانه بهداشت مجد آباد 
 غربال گری بیماری دیابت و فشارخون بالا و آموزش در خصوص بیماری های دیابت و فشارخون بالا ، عوامل خطر ابتلا و راه های پیشگیری از ابتلا به بیماری در خانه بهداشت مجد آباد توسط بهورزان خانه بهداشت انجام شد.
نیمی از افراد مبتلا به بیماری دیابت و فشارخون از بیماری خود بی خبرند.                                         

پنجم  آذر ماه سال ۱۴۰۲    

 

اجرای پویش ملی سلامت  در همایش شکوه مقاومت شهرستان فراهان
 برپایی میز خدمت غربال گری بیماری دیابت و فشارخون بالا در محل برگزاری همایش با حضور کارشناسان بهداشت برپا شد.

 با توجه به آغاز پویش ملی غربالگری فشارخون و دیابت کلیه افراد 18 ساله و بالاتر (متولدین 1384/08/20 و قبل از آن ) می توانندبا مراجعه به نزدیک ترین پایگاه سلامت و خانه بهداشت در ساعات اداری نسبت به اندازه گیری فشار خون و قند خون خود به صورت رایگان اقدام نمایند.                                                                                                                                                                               پنجم  آذر ماه سال ۱۴۰۲                     

                

آخرین ویرایش۱۱ آذر ۱۴۰۲