برگزاری جلسه کارگروه ثبت غربالگری و مدیریت درمان در پویش ملی سلامت" غربالگری دیابت و فشار خون بالا"، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۳ آذر ماه

۱۴ آذر ۱۴۰۲ | ۱۴:۵۳ کد : ۳۹۸۹۸ اصلی
تعداد بازدید:۸۳
برگزاری جلسه کارگروه ثبت غربالگری و مدیریت درمان در پویش ملی سلامت" غربالگری دیابت و فشار خون بالا"، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۳ آذر ماه

برگزاری جلسه کارگروه ثبت غربالگری و مدیریت درمان در پویش ملی سلامت" غربالگری دیابت و فشار خون بالا"، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، 13 آذر ماه


نظر شما :