جلسه هماهنگی رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک با مجموعه بیمارستان قدس در جهت پیوستن به پویش غربالگری فشار خون و دیابت پرسنل و مراجعین این مجموعه

۱۴ آذر ۱۴۰۲ | ۱۴:۵۷ کد : ۳۹۸۹۹ اصلی
تعداد بازدید:۷۹
جلسه هماهنگی رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک با مجموعه بیمارستان قدس در جهت پیوستن به پویش غربالگری فشار خون و دیابت پرسنل و مراجعین این مجموعه

جلسه هماهنگی رئیس مرکز و کارشناس مسئولان بیماریها و گسترش مرکز بهداشت شهرستان اراک با مجموعه بیمارستان قدس در جهت پیوستن به پویش غربالگری فشار خون و دیابت پرسنل و مراجعین این مجموعه


نظر شما :