بازدید رئیس و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک از خدمت در دانشگاه بهداشت و دندانپزشکی در راستای پویش ملی سلامت و اندازه گیری فشارخون و قند خون دانشجویان

۲۰ آذر ۱۴۰۲ | ۱۳:۵۶ کد : ۴۰۰۵۵ اصلی
تعداد بازدید:۸۱
بازدید رئیس  و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک از خدمت در دانشگاه بهداشت و دندانپزشکی در راستای  پویش ملی سلامت و اندازه گیری فشارخون و قند خون دانشجویان

بازدید رئیس  و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک از خدمت در دانشگاه بهداشت و دندانپزشکی در راستای  پویش ملی سلامت و اندازه گیری فشارخون و قند خون دانشجویان


( ۱ )

نظر شما :