مطالب مرتبط با کلید واژه

شرح وظایف


معرفی مدیر

فرشید خازن چین پست سازمانی : مدیر برنامه ریزی ، بودجه و پایش عملکرد میزان تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت مالی سابقه کاری : 16 سال نوع استخدام : پیمانی   تلفن مستقیم :  33136473 - 086         داخلی    :       2248 شرح وظایف : 1 - شناخت کلی سیاستهای ...

معرفی کارشناسان

"معرفی کارشناسان شاغل در حوزه مدیریت بودجه و برنامه ریزی"   نام و نام خانوادگی: ابوالفضل بیات  سمت: کارشناس مسئول بودجه مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت  تلفن تماس: 33136473  -  داخلی  2236           شرح وظایف پست سازمانی 1-   تنظیم بودجه پیشنهادی دانشگاه  2-   تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی و اصلاحیه دانشگاه ...