بازدید و سرکشی مسئولین اورژانس استان از ۵ پایگاه شهری و جاده ای

۱۲ تیر ۱۳۹۹ | ۱۱:۴۲ کد : ۱۰۲۰۳ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۴۰۴
بازدید و سرکشی مسئولین اورژانس استان از ۵ پایگاه شهری و جاده ای

بازدید و سرکشی مسئولین اورژانس استان از ۵ پایگاه شهری و جاده ای
 
به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی: دکتر پریا بهرامی رئیس اورژانس استان به همراهی آقایان قربانی معاون اجرائی، مظلومی مسئول حراست، بینش پژوه مسئول  نظارت و ارزیابی ،نظری مسئول امور پایگاه های اورژانس شهرستانها به منظور بازدید نظارتی و بررسی وضعیت پایگاه ها و آمادگی پرسنل عملیاتی امروز مورخ  ۹۹/۴/۹ از پایگاه گلدشت و در شهرستان دلیجان از پایگاه  های هستیجان،مرکز،نراق و دودهک بازدید به عمل آوردند.
این بازدید از نظر آمادگی پرسنل، تجهیزات حفاظت فردی و مرور پروتکل های آموزشی مصوب اورژانس کشوری و شنیدن و رسیدگی به نیاز ها و نقاط قوت و ضعف انجام شد.


( ۳ )

نظر شما :