تقدیر مدیر محترم بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

۲۱ تیر ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۹ کد : ۱۰۳۹۹ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۴۴۵
تقدیر مدیر محترم بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

تقدیر مدیر محترم بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات از مسئول انبار مدیریت اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث دانشگاه 

کلید واژه ها: جواد رمضانی انبار


نظر شما :