بازدید معاونت توسعه دانشگاه از مرکز فوریت های پزشکی استان

۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | ۰۹:۰۴ کد : ۲۵۵۲۶ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۸۷
بازدید معاونت توسعه دانشگاه از مرکز فوریت های پزشکی استان

کلید واژه ها: اورژانس پیش بیمارستانی ستاد معاون توسعه ریاست مرکزاورژانس پیش بیمارستانی


نظر شما :