بازدید شبانه دکتر امانی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اراک از پایگاه اورژانس ایبک آباد

۱۷ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۰:۲۶ کد : ۲۹۱۵۲ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۳۰۵
در این بازدید دکتر امانی ضمن صحبت با تکنسین های اورژانس در جریان مسائل و مشکلات پایگاه و همکاران اورژانس قرار گرفت.
بازدید شبانه دکتر امانی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اراک از پایگاه اورژانس ایبک آباد

( ۱ )

نظر شما :