جلسه کارشناسی پیرامون کارکردهای تخصصی حوزه بهداشت و درمان در تدوین سند آمادگی و پاسخ مدیریت بحران استان

۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۲:۱۳ کد : ۲۹۱۹۸ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۱۴
جلسه بحث و تبادل نظر کارشناسی پیرامون کارکردهای تخصصی حوزه بهداشت و درمان در تدوین سند آمادگی و پاسخ مدیریت بحران استان با حضور نمایندگان دستگاههای همکار
جلسه کارشناسی پیرامون کارکردهای تخصصی حوزه بهداشت و درمان در تدوین سند آمادگی و پاسخ مدیریت بحران استان

نظر شما :