بازدید از پایگاه اورژانس ۱۱۵ تاج آباد شهرستان آشتیان

۱۸ آبان ۱۴۰۱ | ۱۰:۱۲ کد : ۳۰۵۱۱ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۴۵
بازدید از پایگاه اورژانس ۱۱۵ تاج آباد شهرستان آشتیان

کلید واژه ها: اورژانس پیش بیمارستانی تکنسین های اورژانس اراک تکنسین فوریت های پزشکی ریاست مرکزاورژانس پیش بیمارستانی


نظر شما :