نقش بستن تصویر پایگاه خیرساز اورژانس ۱۱۵ روناس بعنوان پایگاه شاخص بر روی کتاب فرآیند عملیاتی اورژانس کشور

۲۱ آبان ۱۴۰۱ | ۰۷:۵۵ کد : ۳۰۵۵۳ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۱۸
به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی تصویر پایگاه خیرساز اورژانس ۱۱۵ روناس در صفحه آغازین کتاب فرآیند عملیات اورژانس کشور چاپ شد.
نقش بستن تصویر پایگاه خیرساز اورژانس ۱۱۵ روناس بعنوان پایگاه شاخص بر روی کتاب فرآیند عملیاتی اورژانس کشور

 نقش بستن تصویر پایگاه خیرساز اورژانس ۱۱۵ روناس بعنوان پایگاه شاخص بر روی کتاب فرآیند عملیاتی اورژانس کشور

به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی تصویر پایگاه خیرساز اورژانس ۱۱۵ روناس در صفحه آغازین کتاب فرآیند عملیات اورژانس کشور چاپ شد.

پایگاه اورژانس ۱۱۵ روناس به لحاظ رعایت استانداردهای روز دنیا در طراحی و الگو گرفتن از بروزترین تکنولوژی های ساخت بعنوان پایگاه اورژانس شاخص در سطح کشور می باشد. احداث این پایگاه در سال ۱۳۹۹ توسط خیر گرانقدر جناب آقای مهندس فضل ا... حسینی مدیریت محترم شرکت رنگ روناس ایران آغاز و در سال ۱۴۰۰ افتتاح گردید.

این پایگاه براساس طرح و نقشه جدیدی در کشور ساخته شده است که مطابق با آخرین استاندارد های روز دنیا می باشد.

روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی

کلید واژه ها: اورژانس اورژانس ۱۱۵ اورژانس ۱۱۵ روناس پایگاه ۱۱۵ روناس کشور روناس دنیا


نظر شما :