طرح ملی اعتباربخشی مراکز اورژانس پیش بیمارستانی کشور

۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۰:۲۲ کد : ۳۲۲۴۳ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۲۲
طی بازدیدی از سوی بازرسین سازمان اورژانس کشور در مدت چهار روز، تمام پایگاه های شهری و جاده ای و پایگاه اورژانس هوایی و واحدها ستاد اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی مورد بازدید و ارزیابی اعتباربخشی قرار گرفتند.
طرح ملی اعتباربخشی مراکز اورژانس پیش بیمارستانی کشور


طی بازدیدی از سوی بازرسین سازمان اورژانس کشور در مدت چهار روز، تمام پایگاه های شهری و جاده ای و پایگاه اورژانس هوایی و واحدها ستاد اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی مورد بازدید و ارزیابی اعتباربخشی قرار گرفتند.

 این بازدیدها در راستای اجرای طرح ملی اعتباربخشی مراکز اورژانس پیش بیمارستانی کشور و به منظور بررسی نقاط قوت و قابل ارتقاء اورژانس پیش بیمارستانی در اجرای دستورالعمل ها و فرایندهای اعتباربخشی مطابق با آخرین استانداردها و سنجه های ابلاغی از سوی سازمان اورژانس کشور و پیرامون مسائل مهمی از جمله اجرای صحیح فرایند های اورژانس پیش بیمارستانی، ارتقاء کیفیت خدمات رسانی، استفاده از دانش و فناوری های جدید در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی، استفاده از تجربیات استان ها در حوزه ارائه خدمات فوریت پزشکی و اجرای آخرین استانداردهای ابلاغی صورت گرفت.

این بازید در مدت چهار روز و از ۸ تا ۱۱ بهمن ماه جاری توسط تیم اعزامی اعتباربخشی از سوی سازمان اورژانس کشور به سرپرستی آقای مهدی پارسی در نقش سر ارزیاب انجام شد.

روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی

کلید واژه ها: اورژانس سازمان اورژانس اورژانس بیمارستانی اورژانس کشور اعتباربخشی کشور سازمان اورژانس کشور بیمارستانی اجرای سازمان


نظر شما :