پیام نظارتی

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۳:۲۲ کد : ۴۱۶۳ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۴۱۴
پیام نظارتی

حفظ اموال بیمار طی مسیر انتقال،و تحویل آن به همراهان بیمار،خانواده و یا بیمارستان مقصد و اخذ رسید از آنان از وظایف تکنسین شیفت می باشد.

_بدیهی است مسئولیت اموال بیمار در صحنه به عهده تکنسین نمی باشد.مگر در شرایط غیر اورژانس که تکنسین فرصت داشته باشد بدون تاخیر در درمان بیمار دارایی های بیمار را با بیمار به آمبولانس منتقل کند.


( ۱ )

نظر شما :