کالیبراسیون وکنترل کیفی تجهیزات آمبولانس های استان مرکزی

۰۸ تیر ۱۳۹۸ | ۱۸:۳۱ کد : ۴۷۶۸ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۹۲
کالیبراسیون وکنترل کیفی تجهیزات آمبولانس های استان مرکزی

کالیبراسیون وکنترل کیفی تجهیزات آمبولانس های استان مرکزی

رئیس مرکزاورژانس ومدیرحوادث دانشگاه علوم پزشکی استان بااعلام این خبر افزود:اجرای کالیبراسیون تجهیزات آمبولانس برای اولین بار درسطح استان انجام میشود ودر این طرح با کم ترین زمان در داخل آمبولانس ها انجام میشود.
 دکتربهرامی گفت:باانجام کالیبراسیون وکنترل کیفی در واقع  نظامی موثربه منظور کنترل صحت و دقت پارامترهای مترولوژیکی دستگاه های آزمون انجام میشودو کلیه وسایل اندازه گیری و کلیه تجهیزاتی که در آمبولانس موجود می باشد عملکرد آن ها مورد بررسی قرار می گیرد 
دکتر پریا بهرامی خاطر نشان شد:در این طرح که برروی تمام آمبولانس های اورژانس استان انجام میشود ،تطابق اندازه گیری های انجام شده بااستانداردهای جهانی مورداستفاده قرار می گیرد.

قابل ذکر است این طرح توسط مرکزاورژانس استان ودر واحدنظارت برامورآمبولانس وتجهیزات مرکزانجام میشود ودر واقع کالیبراسیون عبارت است از مقایسه یک دستگاه اندازه گیری با یک استاندارد و تعیین میزان خطای این وسیله نسبت به آن ودر صورت لزوم تنظیم دستگاه درمقایسه بااستاندارد های مربوطه دانست.

کلید واژه ها: کالیبراسیون


نظر شما :