بازدید و سرکشی مسئول  نظارت و ارزیابی و مسئول امور پایگاه های شهرستان

۳۰ فروردین ۱۳۹۹ | ۰۸:۵۱ کد : ۸۸۲۷ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۴۶۹
بازدید و سرکشی مسئول  نظارت و ارزیابی و مسئول امور پایگاه های شهرستان

بازدید و سرکشی مسئول  نظارت و ارزیابی و مسئول امور پایگاه های شهرستانهای اورژانس استان از ۳ پایگاه اورژانس شهرستان فراهان
 
به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی: آقایان بینش پژوه مسئول  نظارت و ارزیابی اورژانس استان و نظری مسئول امور پایگاه های شهرستان ها به همراهی آقای رادفر از واحد ۸۰۰ به منظور بازدید نظارتی و بررسی وضعیت پایگاه ها مورخ  ۹۹/۱/۲۷ از پایگاه های فرمهین،خنجین و دستجان بازدید به عمل آوردند.
این بازدید از نظر تجهیزات حفاظت فردی و مرور پروتکل های آموزشی کنترل عفونت ، گندزدایی آمبولانس و تجهیزات و همچنین بررسی مسیر های تحت پوشش شهرستان فراهان انجام شد.

روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی

کلید واژه ها: 800 اورژانس گندزدایی اورژانس ۱۱۵


نظر شما :