مطالب مرتبط با کلید واژه

پرواز


پرواز بالگرد اورژانس هوایی استان بر فراز منطقه مانور سد الغدیر ساوه

پرواز بالگرد اورژانس هوایی استان بر فراز منطقه مانور سد الغدیر ساوه

به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، ایران نژاد گفت: در پی اجرای مانور منطقه ای زلزله در سد الغدیر شهرستان ساوه اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی به عنوان خط مقدم دانشگاه علوم پزشکی نقش اساسی و حائز اهمیت خود را به بهترین نحوه ممکن به انجام رساند.

ادامه مطلب