مطالب مرتبط با کلید واژه

واحد آموزش


برگزاری کلاس آموزشی احیای کودکان ویژه پرسنل مرکز بهداشت اراک

برگزاری کلاس آموزشی احیای کودکان ویژه پرسنل مرکز بهداشت اراک

به گزارش روابط عمومی اورژانس استان مرکزی ، در این کارگاه آموزشی آقای علی معین مدرس واحد آموزش اورژانس به شرکت کنندگان نحوه برخورد با بیماران دچار ایست قلبی تنفسی و همچنین احیاء قلبی ریوی پایه و مدیریت راه هوایی را آموزش دادند.

ادامه مطلب
برگزاری کلاس آموزشی احیای قلبی - ریوی ویژه پرسنل اداره برق شهرستان اراک

برگزاری کلاس آموزشی احیای قلبی - ریوی ویژه پرسنل اداره برق شهرستان اراک

برگزاری کلاس آموزشی احیای قلبی - ریوی ویژه پرسنل اداره برق شهرستان اراک توسط کارشناس واحد آموزش فوریتهای پزشکی شهرستان اراک گفتنی است در این کارگاه آموزشی آقای مهران غلامی به شرکت کنندگان نحوه برخورد با مصدومین دچار ایست قلبی – تنفسی و احیاء قلبی ریوی پایه و مدیریت راه هوایی را آموزش دادند.

ادامه مطلب
برگزاری کلاس آموزشی احیای قلبی - ریوی ویژه پرسنل اداره برق شهرستان اراک

برگزاری کلاس آموزشی احیای قلبی - ریوی ویژه پرسنل اداره برق شهرستان اراک

برگزاری کلاس آموزشی احیای قلبی - ریوی ویژه پرسنل اداره برق شهرستان اراک توسط کارشناس واحد آموزش فوریتهای پزشکی شهرستان اراک گفتنی است در این کارگاه آموزشی آقای ایمان نظری به شرکت کنندگان نحوه برخورد با مصدومین دچار ایست قلبی – تنفسی و احیاء قلبی ریوی پایه و مدیریت راه هوایی را آموزش دادند.

ادامه مطلب
مدت هاست جامعه ما درگیر ویروس کروناست

مدت هاست جامعه ما درگیر ویروس کروناست

محسنی مسئول آموزش اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی همانطور که می دانید مدت هاست جامعه ما درگیر ویروس کروناست و با توجه به شیوع سویه جدید کرونا که از طرف سازمان بهداشت جهانی به نام امیکرون شناخته شده است.

ادامه مطلب

آموزش و پژوهش

مسئول واحد آموزش : خانم  مریم محسنی فرد تحصیلات: کارشناس ارشد پرستاری شرح وظایف واحد آموزش: 1-     مدیریت و برنامه ریزی فعالیتهای آموزشی مدیریت سلامت در حوادث و کمکهای اولیه و خدمات اورژانس پیش بیمارستانی 2-    مدیریت تهیه و تدوین محتوای مباحث تخصصی آموزشی ...