مطالب مرتبط با کلید واژه

ستاد هدایت عملیات بحران


EOC

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...


برگزاری جلسه هماهنگی و بازدید از منطقه ۱۸ شهرداری تهران

برگزاری جلسه هماهنگی و بازدید از منطقه ۱۸ شهرداری تهران

به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی این بازدید با حضور ریاست محترم و مسؤل ستاد هدایت عملیات بحران مرکز اورژانس در راستای همکاری و هماهنگی دستگاههای خدمت رسان و امدادی مدیریت بحران استانداری مرکزی بعنوان استان معین و پیشتاز در مدیریت بحران منطقه ۱۸ تهران بزرگ برگزار گردید.

ادامه مطلب
جلسه هماهنگی تهدیدات پدافندی و اقدامات مقابله با حوادث CBRNE

جلسه هماهنگی تهدیدات پدافندی و اقدامات مقابله با حوادث CBRNE

این جلسه در مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ با محوریت برنامه ریزی و آماده سازی فضای فیزیکی ، آموزش پرسنل و تهیه دستورالعمل های اجرایی و فنی در بیمارستانهای منتخب در حوادث CBRNE ( شیمیایی، بیولوژیک،  رادیو اکتیو هسته ای و تسلیحات جنگ های متعارف) با حضور نمایندگان معاونت درمان و توسعه و بیمارستان امیرالمومنین و رئیس بیمارستان  ولیعصر و با ریاست جلسه جناب آقای دکتر پروهان  سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی در محل سالن EOC دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار گردید .

ادامه مطلب