اخبار اصلی

حادثه تلخ زمین لرزه در جنوب شرق افغانستان‌ را به کلیه خانواده قربانیان این زلزله و دانشجویان افغانستانی دانشگاه‌های سراسر ایران تسلیت عرض نموده
ابراز تاسف و عرض تسلیت

حادثه تلخ زمین لرزه در جنوب شرق افغانستان‌ را به کلیه خانواده قربانیان این زلزله و دانشجویان افغانستانی دانشگاه‌های سراسر ایران تسلیت عرض نموده

حادثه تلخ زمین لرزه در جنوب شرق افغانستان‌ را به کلیه خانواده قربانیان این زلزله و دانشجویان افغانستانی دانشگاه‌های سراسر ایران تسلیت عرض نموده

ادامه مطلب
اجلاس معاونین و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی
اجلاس معاونین و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی

اجلاس معاونین و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی

در این اجلاس به مسائلی اعم از موارد زیر پرداخته شد: ۱- برای رسیدن به مرجعیت علمی، ناگزیر به داشتن همکاریها و ارتباطات بین المللی هستیم . ۲- ضرورت رسیدن به ادبیات مشترک بین مدیریت بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی و حوزه بین الملل ستاد وزارت بهداشت ۳- رعایت ملاحظات در تعاملات بین المللی شاید کمی کار را دشوار تر کند اما میتواند از بروز بسیاری از حاشیه هاو مشکلات جلوگیری گند. ۴- کنشگر تشریفات امانتدار یک کشور، یک نظام و فرهنگ یک کشور است که در مراودات دیپلماتیک باید مواردی چون آداب لباس پوشیدن، انجام مذاکره، دانستن زبان و غیره در شکل کار را مد نظر قرار دهد. ۵- کمیته بین الملل باید تلاش کند که شاخصهای نظام سلامت را با استفاده از ظرفیتهای بین المللی بطور کمی و کیفی ارتقا بخشد.

ادامه مطلب