اخبار اصلی - آرشیو

فعالیت چهار شرکت ایرانی برای تولید واکسن
آخرین اخبار در مورد واکسن کرونا از زبان وزیر بهداشت

فعالیت چهار شرکت ایرانی برای تولید واکسن

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: چهار شرکت ایرانی برای تولید واکسن کرونا فعالیت می کنند و امیدواریم دو روز آینده و از روز چهارشنبه مجوز آزمایش انسانی این واکسن صادر شود.

ادامه مطلب