مدیر دفتر روابط بین الملل

تعداد بازدید:۱۰۹۸

دکتر بهرام جلائی

دکترای تخصصی شنوایی شناسی (استادیار)

آدرس دفتر : سردشت، مجتمع آموزشی پیامبر اعظم (ص)

طبقه دوم، ساختمان معاونت آموزشی - دفتر روابط بین الملل

E-mail  : Int.affairs@arakmu.ac.ir

E-mail  :   mojtajal@gmail.com

کلید واژه ها: مدیر دفتر روابط بین الملل دکتر بهرام جلائی

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۳۹۸