مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیر دفتر روابط بین الملل


مدیر دفتر روابط بین الملل

دکتر بهرام جلائی دکترای تخصصی شنوایی شناسی (استادیار) آدرس دفتر : سردشت، مجتمع آموزشی پیامبر اعظم (ص) طبقه دوم، ساختمان معاونت آموزشی - دفتر روابط بین الملل E-mail  : Int.affairs@arakmu.ac.ir E-mail  :   mojtajal@gmail.com