مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیر دفتر روابط بین الملل


مدیر امور بین الملل

  دکتر امیر همتا دکترای آمار زیستی (استادیار) آدرس دفتر : سردشت، مجتمع آموزشی پیامبر اعظم (ص) بال سبز ، دفتر مدیریت امور بین الملل  تلفن : 33838262- 086 E-mail  : Int.affairs@arakmu.ac.ir شرح وظایف   1- برنامه ریزی و نظارت بر روند و حسن اجرای از طریق کمیته پذیرش دانشجویان ...