مطالب مرتبط با کلید واژه

IPD


گردشگری سلامت

                         * مراکز IPD و ارائه خدمات گردشگری سلامت در استان مرکزی : تاکنون سه بیمارستان و یک مرکز جراحی محدود موفق به اخد مجوز IPD شده اند * مناطق دیدنی ایران