مطالب مرتبط با کلید واژه

دفتر روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک


گزارش شرکت در نمایشگاه ها و همایش ها

گزارش شرکت در نمایشگاه ها و همایش ها

گزارش مصور همایش ها و نمایشگاه ها 1- سمینار آموزشی مشارکت در طرح‌های پژوهشی بزرگترین برنامه‌ تحقیقات و نوآوری در اتحادیه اروپا  ۲۰۲۰  Horizon 2- نمایشگاه و کنفرانس گردشگری سلامت اصفهان (11 تا 14 مهرماه 97) 3-چهارمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (15 ...

مدیریت امور بین الملل

شرح وظایف این مدیریت  - برنامه ریزی و نظارت بر روند و حسن اجرای گردشگری سلامت - بسترسازی و فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت اعزام اعضای هیات علمی و سایر کارکنان دانشگاه جهت استفاده از ماموریت ها و دوره های آموزشی کوتاه ...