مطالب مرتبط با کلید واژه

دفتر روابط بین الملل


مدیریت امور بین الملل

شرح وظایف این مدیریت  - برنامه ریزی و نظارت بر روند و حسن اجرای گردشگری سلامت - بسترسازی و فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت اعزام اعضای هیات علمی و سایر کارکنان دانشگاه جهت استفاده از ماموریت ها و دوره های آموزشی کوتاه ...

تاریخچه مدیریت امور بین الملل

حوزه روابط بین الملل در سال 1396 از مدیریت روابط عمومی جدا شده و بعنوان یک مجموعه مستقل تحت سرپرستی دکتر کوروش دالوندی فعالیت خود را آغاز نمود و در سال 1398 با دستور ریاست عالی دانشگاه علوم پزشکی اراک ...