مطالب مرتبط با کلید واژه

تاریخچه دفتر روابط بین الملل


تاریخچه دفتر روابط بین الملل

حوزه روابط بین الملل در سال 1396 از مدیریت روابط عمومی جدا شده و بعنوان یک مجموعه مستقل تحت سرپرستی دکتر کوروش دالوندی فعالیت خود را آغاز نمود و در سال 1398 با دستور ریاست عالی دانشگاه علوم پزشکی اراک ...