کمیجان

تعداد بازدید:۳۱۱۴


سال تاسیس:1352
مساحت: 3000 مترمربع
زیربنا:950  مترمربع
نوع مرکز: دولتی
نام و نام خانوادگی مسئول مرکز بهداشتی درمانی: خانم دکترنبی بابایی

فاصله از مرکز بهداشت شهرستان:  5/1 کیلومتر
جمعیت تحت پوشش: 1048نفر
خانه های بهداشت تحت پوشش: 1
 
تعداد کادر
پزشک           ...1..
ماما              ...2..
پرستار          ......
بهیار            ......
کمک بهیار     ......
کارشناس بهداشتی مرد      ......
کارشناس بهداشتی زن       ......
کاردان بهداشتی مرد          ....2..
کاردان بهداشتی زن           ....2..
خدمات

خدمات پزشکی ویزیت بیماران -بهداشت  خانواده- بهداشت محیط-
ایمن سازی،واکسینیسون-مامائی-آزمایشگاه

شماره تماس:

086-35452277
 

کلید واژه ها: بهداشتی بهداشت مرکز کاردان

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۴۰۱