میلاجرد

تعداد بازدید:۳۵۲۱


سال تاسیس:1354
مساحت: 10000مترمربع
زیربنا:1100 مترمربع
نوع مرکز: دولتی
نام و نام خانوادگی مسئول مرکز بهداشتی درمانی: خانم دکتر نگار رابطی
فاصله از مرکز بهداشت شهرستان:  15 کیلومتر
جمعیت تحت پوشش: 11108نفر
خانه های بهداشت تحت پوشش: 4
 
تعداد کادر
پزشک           ...2..
ماما              ...2..
پرستار          ......
بهیار            ...2...
کمک بهیار     ......
کارشناس بهداشتی مرد      ......
کارشناس بهداشتی زن       ......
کاردان بهداشتی مرد          ......
کاردان بهداشتی زن           ....2..
خدمات

خدمات پزشکی ویزیت بیماران -بهداشت  خانواده- بهداشت محیط-
ایمن سازی،واکسینیسون-مامائی-آزمایشگاه

شماره تماس:

086-35552285
 
 

کلید واژه ها: بهداشتی بهداشت مرکز پوشش بهیار

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۴۰۱