نظارت بردرمان

تعداد بازدید:۱۶۰۹

      معرفی پرسنل:


      نام و نام خانوادگی: خانم فاطمه بیرامی     سمت: کارشناس نظارت بر درمان

 

     شرح وظایف:
        -نظارت برمراکز درمانی شهرستان از جهت رعایت استاندارد و قوانین وزارت بهداشت و درمان
        -برخورد با مراکز درمانی غیر مجاز(افرادی که بصورت غیر مجاز اقدامات درمانی وپزشکی انجام می دهند)
         -تایید مطب ها جهت گرفتن پروانه مطب
        -ارسال آمار بازدید های کارشناس نظارت بر درمان به معاونت درمان
       - مراکز بخش خصوصی تحت پوشش واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت ودر مان شهرستان کمیجان

         شماره تماس:

         08635452080-3تلفن گوبیا

         داخلی:2-2

 

کلید واژه ها: درمان نظارت درمان نظارت درمانی مجاز مطب مراکز

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۴۰۱