اخبار

سومین جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه در سال ۹۸

سومین جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه در سال ۹۸ با حضور اعضا برگزار شد

سومین جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه در سال ۹۸ با حضور اعضا روز سه شنبه ۹۸/۰۹/۱۲ در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد. در این جلسه صورتجلسات قبلی قرائت و تعدادی از پیشنهادات مصوب گردید.

ادامه مطلب